VERKSAMHETSCHEF

Den nya lagen som reglerar estetiska behandlingar ställer stora krav på dig som Verksamhetschef. Med denna kurs är du helt förberedd för dina nya uppgifter.

Pris: 9 900 kr / exklusive moms

Utbildningstillfällen

Stockholm

Vi har alltid kurser varje vecka, kontakta oss idag så ordnar vi en privatkurs endast för dig om du inte kan boka in nu direkt.

Göteborg

Vi har alltid kurser varje vecka, kontakta oss idag så ordnar vi en privatkurs endast för dig om du inte kan boka in nu direkt.

Malmö

Vi har alltid kurser varje vecka, kontakta oss idag så ordnar vi en privatkurs endast för dig om du inte kan boka in nu direkt.

Privatkurs efter dina önskemål

Maila till kontakta@rebs.se dina önskemål och datum

Förkunskapskrav

-

Om utbildningen

 

Du som utövar kirurgiska och estetiska behandlingar kan nu anmäla din verksamhet  till IVO. 

I anmälan ska du även ange vem som kommer att vara verksamhetschef hos dig. Vi ser redan nu att många legitimerade kommer att ange sig själva till verksamhetschef.

Vad få känner till, är vilket ansvar denna position för med sig och hur mycket tid och ansvar detta chefskap kräver. Aningslösheten beror inte minst på att många inte inser den förändring som nu sker inom estetiska klinikverksamheter.

Lagar har förändrats, nya regler har tillkommit och krav kommer från en rad nya håll. REBS erbjuder nu en kurs som är även viktig för de som är legitimerade behandlare och som samtidigt kommer att ha ansvaret av en verksamhetschef dvs. dubbla ansvarsuppgifter.

En del viktiga krav 

🕳️ Det skall finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att säkra behandlingar ska kunna ges.

🕳️ Innan en ny behandlingsmetod börjar tillämpas, ska legitimerad personal se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter.

🕳️ Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Kursen riktar sig till dig som kommer att ansvara för ledningsuppgifter på en verksamhet med estetiska behandlingar. Du är ytterst ansvarig för att det som sker inom verksamheten är i överensstämmelse med gällande bestämmelser. 

En del av dina ansvarsuppgifter

🕳️ God kvalitet med en god hygienisk standard
🕳️ Tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
🕳️ Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
🕳️ Främja goda kontakter mellan patienten och behandlaren och vara lätt tillgänglig

Omfattning av dina uppgifter täcker

  • Patientsäkerhet
  • Hygien
  • Utrustning
  • Lokal
  • Bemanning med rätt personal
  • Datasäkerhet
  • Hantering av personuppgifter

Vi går igenom följande lagar och förordningar

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska behandlingar, MDR - Förordningen om medicintekniska produkter, Läkemedelsverkets föreskrifter angående medicinteknik, Hälso- och sjukvårdslag, Patientdatalagen, Patientskadelagen, Patientsäkerhetslagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Lunch och fika ingår. (EJ DÅ KURSEN ÄR ONLINE)

Handledare: Lars-Erik Holm, ordförande i REBS, Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige.